قسم الري و الهيدروليكا


المشاريع البحثية


                              “Assessment of vulnerability and adaptation to sea level rise for the Egyptian coastal lakes”

                                                                                                                Funder: ARCA, Alexandria University
                                                                                                   Project Timeline: January 2013 – June 2014
                                                                                 Investigators: Dr. Mohamed Elshemy& Dr. MosaadKhadr
 

تواصل معنا